Visa Hàn Quốc

Visa đi Hàn Quốc có rất nhiều loại, mỗi loại được cấp tùy theo tình trạng lưu trú với mục đích đi Hàn Quốc của người xin cấp. Thủ tục và hồ sơ của mỗi loại cũng khác nhau. Trong đó visa du lịch Hàn Quốc ngắn hạn (C3) là loại visa được rất nhiều người […]

Xem thêm